Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ


 

 

 
ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 15-10-2017
 

 Στην γενική συνέλευση αποφασίστηκε ομόφωνα από το σύνολο των γονέων που νόμιμα παρίσταντο να κληθεί άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία προκειμένου ελέγξει, επιθεωρήσει και γνωμοδοτήσει με βάση τα προβλεπόμενα από την υπ’ αριθμόν 16/2015 - άρθρο 3 πυροσβεστική διάταξη.
 
Μετά το πέρας της 27ης Νοεμβρίου, όπου θα έχει παρέλθει το προβλεπόμενο διάστημα 60 ημερών απάντησης της επιστολής του συλλόγου μας από τις δημόσιες υπηρεσίες σύμφωνα με τον κώδικα διοικητικής διαδικασίας (άρθρο 4 Ν.2690/1999) η Γενική Συνέλευση θα απαιτήσει τα παρακάτω:
·         Συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης/επίλυσης του προβλήματος έλλειψης 2ης όδευσης διαφυγής.
 
·         Ολοκληρωμένη Τεχνική Μελέτη
·         Η ολοκλήρωση της κατασκευής της 2ης όδευσης διαφυγής να έχει υλοποιηθεί έως τις 8 Ιανουαρίου 2018.
 
 
 
 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου