Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ στο σχολείο μας

Από την αντιδήμαρχο Παιδείας , κα Χατζάρα, ενημερωθήκαμε ότι από την Δευτέρα 3/11/ 2014, θα ξεκινήσει η λειτουργία κέντρου μελέτης, στο σχολείο μας.
Τα μαθήματα θα γίνονται στο χώρο του 1ου Γυμνασίου από τις 3 έως τις 6.
Ενδεικτικά το πρόγραμμα (με την επιφύλαξη κάποιας αλλαγής) είναι το ακόλουθο:
Δευτέρα 3/11: Γαλλικά (θα γίνουν τμήματα αρχαρίων και προχωρημένων ) από 3-6 και αφορά μαθητές και των τριών τάξεων.
Α΄τάξη
Τρίτη 4/11 : 3-4:αρχαία 4-5:μαθηματικά
Τετάρτη 5/11 4-5 έκθεση
Πέμπτη 6/11 4-5 αρχαία 5-6 μαθηματικά
Β΄τάξη
Τρ. 4/11 5-6 έκθεση
Τετ 5/11 4-5 αρχαία 5-6 μαθηματικά
Πέμ 6/11 4-5 μαθηματικά 5-6 αρχαία
Γ΄τάξη
Τρ 4/11 3-4 μαθηματικά 4-5 έκθεση
Τετ 5/11 4-5 μαθηματικά 5-6 αρχαία
Πεμ 6/11 4-5 αρχαία 5-6 έκθεση
Το πρόγραμμα αφορά όλους τους μαθητές των γυμνασίων των Βριλησσίων.