Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2014

“ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ”"ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ”

12 Μαρτίου 2014

 Αγαπητοί Γονείς & Κηδεμόνες,

Σας προσκαλούμε σε Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, στις 12 Μαρτίου  2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 μ.μ. στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου μας, με θέμα :

 Ενημέρωση Δράσεων του Συλλόγου- Σχεδιασμός περαιτέρω Ενεργειών

Ειδικότερα:Ενημέρωση έργων και απολογισμός
Οικονομικός απολογισμός βαψίματος 
Χορός
Επόμενες δράσεις
Προτάσεις
Προβληματισμοί

Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Γονέων & Κηδεμόνων είναι ισχυρότερες έναντι των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γ. & Κ. , και για αυτό το λόγο θεωρούμε ότι πρέπει να συμμετέχετε όλοι, προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια και συλλογικότητα στις αποφάσεις του Συλλόγου μας.
Σας υπενθυμίζουμε πως σύμφωνα με το Καταστατικό για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία του 1/3 των ταμειακά εντάξει* μελών, διαφορετικά η ΓΣ θα επαναληφθεί την επόμενη Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014, την ίδια ώρα και στον παραπάνω τόπο, με όσα μέλη προσέλθουν.

Επίσης σας επισημαίνουμε ότι δικαίωμα ψήφου στη Γ. Συνέλευση έχουν και οι δύο γονείς κάθε μαθητή.

Με εκτίμηση,  

το Διοικητικό Συμβούλιο

 
* Ταμειακά εντάξει = οι γονείς που έχουν εξοφλήσει την ετήσια συνδρομή υπέρ του Συλλόγου τουλάχιστον για τα σχολικά έτη 2012 – 2013 και 2013-2014. Η ετήσια συνδρομή είναι 10Ε (για γονείς με 1 παιδί – μαθητή του σχολείου) και 15Ε (για γονείς με 2 παιδιά και άνω , μαθητές του σχολείου).