Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013, ώρα 18:00μμ.

 
Αγαπητοί Γονείς & Κηδεμόνες,

 Σας προσκαλούμε σε Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, στις 16 Οκτωβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου μας, με θέμα :

 
ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ – ΠΡΟΛΗΨΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

 Θεωρούμε το θέμα "Καταλήψεις - Πρόληψη & Αντιμετώπισή τους" ως πολύ σημαντικό για όλους τους γονείς.Πρέπει να γνωρίζετε οτι οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Γονέων & Κηδεμόνων είναι ισχυρότερες έναντι των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γ. & Κ. , και για αυτό το λόγο θεωρούμε οτι πρέπει να συμμετέχετε όλοι, προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια και συλλογικότητα στις αποφάσεις του Συλλόγου μας.

Σας υπενθυμίζουμε πως σύμφωνα με το Καταστατικό για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία του 1/3* των ταμειακά εντάξει μελών**, διαφορετικά η ΓΣ θα επαναληφθεί την επόμενη Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013, την ίδια ώρα και στον παραπάνω τόπο, με όσα μέλη προσέλθουν.
Επίσης σας επισημαίνουμε οτι δικαίωμα ψήφου στη Γ. Συνέλευση έχουν και οι δύο γονείς.

 
Με εκτίμηση,  

το Διοικητικό Συμβούλιο

 * 1/3 = αριθμός γονέων που εκπροσωπούν το 1/3 των μαθητών του σχολείου, ήτοι οι γονείς περίπου 106 μαθητών.
** Ταμειακά εντάξει = οι γονείς που έχουν εξοφλήσει την ετήσια συνδρομή υπέρ του Συλλόγου τουλάχιστον για τα σχολικά έτη 2012 – 2013 και 2013-2014. Η ετήσια συνδρομή είναι 10Ε (για γονείς με 1 παιδί – μαθητή του σχολείου) και 15Ε (για γονείς με 2 παιδά και άνω , μαθητές του σχολείου).