Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ' ΓΥΜΝ. ΣΤΟ ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
Σύμφωνα με ενημέρωση από το Σύλλογο Διδασκόντων, το κόστος της εκδρομής της Γ' Γυμνασίου στο Διονυσιακό Θέατρο μειώθηκε από 7 ευρώ στα 5 ευρώ.