Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013

Σχολικά Κέντρα Ενισχυτικής Διδασκαλίας (2012-13)

Από τη Δ/νση του σχολείου λάβαμε και παραθέτουμε το παρακάτω:

ΘΕΜΑ: «Οργάνωση και λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχ. έτος 2012-13».
  1ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                             
Τ.Κ. : 15235
Τηλ: 210 8048107 – 8048177 - 8048546
Fax: 210 8045794
http://1gym-vriliss.att.sch.gr

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ    5-3-2013
   Αρ. πρωτ.: 1272

ΠΡΟΣ: Γονείς και Κηδεμόνες Μαθητών 1ου Γ/σίου Βριλησσίων


ΘΕΜΑ: «Οργάνωση και λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας
               για το σχ. έτος 2012-13».

Σχετ.:   1. Το αριθμ. Φ34/4930/ 4-3-2013 Έγγραφο της Δ/νσης Δ.Ε.  Β΄Αθήνας.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, το οποίο και σας επισυνάπτουμε, πρόκειται να οργανωθούν και λειτουργήσουν Σχολικά Κέντρα Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχ. έτος 2012-13.
Οι μαθητές  του 1ου Γ/σίου  Βριλησσίων θα φιλοξενηθούν στο Κέντρο Ε.Δ. του 3ου Γ/σίου Βριλησσίων, όπως ορίστηκε με την αριθμ. 1438/5-2-2013 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Αττικής.
Όσοι γονείς και κηδεμόνες ενδιαφέρονται τα παιδιά τους να παρακολουθήσουν μαθήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας, να περάσουν αύριο, Τετάρτη 6-3-2013, απ’ το Γραφείο του σχολείου προκειμένου να συμπληρώσουν και υπογράψουν  υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής.
                                                                                                    
                                                                                            Ο Διευθυντής 

                                                                                    Κομποδιέτας     Νικόλαος