Τρίτη, 15 Μαΐου 2012

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Από την Ένωση Γονέων Βριλησσίων λάβαμε και παραθέτουμε το παρακάτω:Αγαπητά μέλη των Συλλόγων Γονέων,
  • Στο τέλος της σχολικής χρονιάς οι διευθυντές των σχολείων μας, όλων των βαθμίδων, καταγράφουν και διαβιβάζουν στο Δήμο τα κτηριακά προβλήματα και τις επισκευές που επιθυμούν να γίνουν στα σχολεία τους.
  • Θα παρακαλούσαμε επομένως σε συνεργασία με τον Διευθυντή του σχολείου σας να γίνει και από πλευράς σας η παραπάνω καταγραφή, αν δεν έχει γίνει ήδη, και να σταλεί, εκτός από το Δήμο, και στην Ένωση σε αυτή την ηλεκτρονική διεύθυνση.
  • Η καταγραφή των προβλημάτων θα μας δώσει συνολική εικόνα για την κατάσταση που βρίσκονται τα σχολικά κτήρια και θα βοηθήσει την Ένωση να διεκδικήσει μαζί με εσάς πιο αποτελεσματικά τον εξωραϊσμό τους
  • Παρακαλούμε να ανταποκριθείτε το συντομότερο δυνατό (μεχρι τέλος Μαίου) ώστε τα προβλήματα να διαβιβαστούν έγκαιρα για να μην υπάρχει δικαιολογία για "προχειρότητες τελευταίας στιγμής"
Για το ΔΣ
Η γραμματέας
Ελένη Ρίζου