Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ

Παραθέτουμε το σχετικό Δελτίο Τύπου από το Υπουργείο, σχετικά με το θεσμό της ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ στο Νομό Β.Αττικής.

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ίδρυσε και θέτει σε λειτουργία σε όλους τους νομούς της χώρας Σχολές Γονέων. Στο πλαίσιο των Σχολών Γονέων, αναπτύσσονται 3 εκπαιδευτικά προγράμματα. H λειτουργία του έργου υποστηρίζεται από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ).

Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους.

Αναλυτικότερα το έργο στοχεύει στο να :
  • Bελτιωθεί η επικοινωνία στην οικογένεια
  • Προαχθούν οι γνώσεις των γονέων σχετικά με τις ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικές και άλλες ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξης τους
  • Αναπτυχθούν δεξιότητες για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση δύσκολων συμπεριφορών των παιδιών τους
Τα προγράμματα που παρέχονται στις Σχολές Γονέων είναι τα εξής:
  1. Διαφυλικές σχέσεις, διάρκειας 25 ωρών
  2. Συνεργασία εκπαιδευτικών-οικογένειας, διάρκειας 25 ωρών
  3. Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια, διάρκειας 25 ωρών
Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει ως στόχο την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (θεωρητικό μέρος, συζήτηση/ανταλλαγή απόψεων και βιωματικές ασκήσεις) και παρέχεται από εξειδικευμένους επιστήμονες.

Το πρόγραμμα είναι δωρεάν και απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα Σχολών Γονέων απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης. Τα τμήματα τίθενται σε λειτουργία με την εγγραφή 18-20 ατόμων.
Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2011.

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στην Υπεύθυνη Σχολής Γονέων Μαρκάκη Βαρβάρα, Τηλ. 6946537249,2106854514

Σε περίπτωση συμπλήρωσης τμήματος, τα σεμινάρια θα διεξαχθούν στο χώρο του σχολείου μας. Ημέρα διεξαγωγής θα είναι η Τετάρτη ώρα 18:30. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης τμήματος, θα γίνει προσπάθεια ενοποιήσεως με άλλα σχολεία του Δήμου.

Την αίτηση μπορείτε να την βρείτε και να την συμπληρώσετε στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου μας. Εναλλακτικά μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση από εδώ, και να την παραδώσετε στο γραφείο του Διευθυντή μας ή στο κυλικείο στην κα Έφη Πετροπούλου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου