Δευτέρα, 12 Απριλίου 2010

Μια γενική ενημέρωση για την δραστηριότητα του Συλλόγου μας (ΑΠ)

Γειά σας.
Ο Σύλλογος υπάρχει από το 1987.
Τις τελευταίες τρείς (3) χρονιές λειτουργεί συγκροτημένα, με τακτικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου (για το 2010 πρώτη Τετάρτη 06:30) που έχουν γνωστοποιηθεί στο Γυμνάσιο και σε όλους τους Γονείς, με Ανακοίνωσή μας στην αρχή της χρονιάς μαζί με τα ονόματα και τα τηλέφωνα των μελών του ΔΣ.


Επίσης κατά την ίδια χρονική περίοδο, πραγματοποιήθηκαν οι συνεδριάσεις του Σχολικού Συμβουλίου και αρκετές άλλες συναντήσεις με Καθηγητές και Γονείς, με λίγες μικρές αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα. Συναντήσεις με τα παιδιά (15μελές, προέδρους 5μελών) για πολλά θέματα.


Ακόμη με την δράση του συλλόγου έχουν υπάρξει πολλά θετικά αποτελέσματα, όπως:
Α.    Η αλλαγή των κουφωμάτων (παραθύρων), σε ένα σχολείο 30 και πλέον χρόνων, που παρά τις κακοτεχνίες εφαρμογής των νέων κουφωμάτων έφερε μια σημαντική αλλαγή.
Β.    Η βαφή των τάξεων με οικολογικά χρώματα μαζί με την γενικότερη βαφή του σχολείου έκανε τον χώρο αποδεκτό, καθαρό και σύγχρονο.
Γ.    Αρκετές μικρές ή μεγάλες παρεμβάσεις για τα σχετικά με την λειτουργία και την βελτίωση χώρων.
1)   της βιβλιοθήκης,
2)   αίθουσας με υποδομή για χρήση πολυμέσων,
3)   αγορά και τοποθέτηση κάδρων και χαρτών σε όλες της αίθουσες,
4)   τοποθέτηση σε λειτουργικούς χώρους του ισογείου ξύλινου πατώματος, το οποίο και από κάποιους λίγους άσχετους, χαρακτηρίστηκε πολυτέλεια,
5)   εγκατάσταση νέου συστήματος για μικροφωνική και ηχητική λειτουργία.
6)   διαμόρφωση αποδεκτών συνθηκών σε εξωτερική αίθουσα που ήταν αναγκαία και λειτουργούσε με σοβαρά προβλήματα.
7)   λειτουργεία Γραφείου του Συλλόγου μας στο χώρο του 1ου Γυμνασίου.

Τα περισσότερα από τα παραπάνω, μαζί με αρκετά άλλα που δεν αναφέρω, έγιναν εφικτά με αφιέρωση πολύ χρόνου από γονείς που είχαν συχνότατη παρουσία στο σχολείο και ενεργοποίησαν μηχανισμούς του ΟΣΚ και του Δήμου.


Είναι κατανοητό πως απαιτείται συνέχεια στη δράση του συλλόγου και τις επόμενες χρονιές και συμμετοχή όσων περισσότερων γονέων στην δράση του ώστε να διαμορφώνονται συνεχώς θετικότερες συνθήκες για την λειτουργία και την μαθησιακή δραστηριότητα των παιδιών μας.

ap.