Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2018

Συμμετοχή του 1ου Γυμνασίου Βριλησσίων στο πιλοτικό πρόγραμμα EduWeb


Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε για τη συμμετοχή του 1ου Γυμνασίου Βριλησσίων στο πιλοτικό πρόγραμμα EduWeb.


Το EduWeb έχει ως στόχο να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ σχολείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων / ινστιτούτων με σκοπό την καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού των ενηλίκων όσον αφορά στη χρήση του Διαδικτύου. Στόχος είναι οι ίδιοι οι μαθητές να λειτουργήσουν ως εκπαιδευτές των ψηφιακά αναλφάβητων ενηλίκων μελών των οικογενειών τους, στην ασφαλή και δημιουργική χρήση του Διαδικτύου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Πρόγραμμα Ενημέρωσης Γονέων & Κηδεμόνων για την επίδοση των μαθητών (2018-2019)

Αγαπητοί γονείς,

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε το Πρόγραμμα Ενημέρωσης Γονέων & Κηδεμόνων για την επίδοση των μαθητών (εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο).


Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018

ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ Β' ΚΑΙ Γ' ΤΑΞΗΣ

ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,

Η επικοινωνία, η ανταλλαγή απόψεων και η διαρκής συνεργασία μεταξύ Διεύθυνσης, Διδασκόντων και Γονέων θέτουν τις βάσεις για την ακαδημαϊκή εξέλιξη και την πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών μας.
 Στο πλαίσιο αυτό, σας προσκαλούμε σε συνάντηση με τη Διεύθυνση του 1ου Γυμνασίου Βριλησσίων στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου μας τη Δευτέρα 01/10/ 2018.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί από 18:30 έως 19:30 για τους γονείς /κηδεμόνες της Β΄ τάξης 
                                                                         &
                                                               19:30 έως 20:30 για τους γονείς/κηδεμόνες της Γ΄ τάξης

Η σπουδαιότητα των θεμάτων και το κοινό ενδιαφέρον μας για την πρόοδο των παιδιών μας καθιστούν την παρουσία σας απαραίτητη.

Από τη Διεύθυνση

Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018

Kλειστά τα σχολεία στις 28/09/2018 λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων


Κλειστά τα σχολεία αύριο Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου, λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.
Με απόφαση της περιφέρειας Αττικής, όλα τα σχολεία, Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια θα παραμείνουν κλειστά.
Στην απόφαση συμπεριλαμβάνονται και τα ιδιωτικά σχολεία.

Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2018

Χρήση Κινητών Τηλεφώνων και Ηλεκτρονικών Συσκευών στις σχολικές μονάδες

Αγαπητοί γονείς,
Σύμφωνα με πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων (αρ. πρωτ. Φ.25/103373/Δ1,  για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων σχετικά με την χρήση κινητών τηλεφώνων από μαθητές στο χώρο του σχολείου και λαμβάνοντας υπόψη το ΠΔ28/15 (34Α') "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία", το ν. 2472/1997 (50Α') "Περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα" καθώς και την με αριθ. πρωτ. 14/21-04-2016 Πράξη του Δ.Σ του Ινστιντούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής:
Απαγορεύεται οι μαθητές να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου.
Πιο συγκεκριμένα για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων σχετικά με τη χρήση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών από μαθητές και εκπαιδευτικούς στο χώρο του σχολείου προβλέπονται τα εξής: 
  1. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου.
  1. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους εκτός από κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χώρου. Ο ανάλογος εξοπλισμός που τους διαθέτει το σχολείο στο οποίο φοιτούν, χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα και μόνο υπό την εποπτεία/επίβλεψη του εκπαιδευτικού.
  1. Οι εκπαιδευτικοί εκτός από τις διαθέσιμες από το σχολείο ηλεκτρονικές συσκευές (H/Y, laptops, tablets, διαδραστικούς πίνακες κτλ), δύνανται να χρησιμοποιήσουν και το δικό τους προσωπικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και για τις ανάγκες αυτής, αλλά και στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα, τηρώντας τους κανόνες ασφάλειας και τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των μαθητών και των εκπαιδευτικών (νόμοι 2472/1997 (ΦΕΚ 50/τ.Α’/1997) και 3471/2006 (ΦΕΚ 133/τ. Α’/2006).
  1. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο με μαθητές στους δικτυακούς τόπους των σχολικών μονάδων. Οι φωτογραφίες αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 2 στοιχ. α΄ του ν.2472/1997, στο μέτρο που από αυτές δύνανται να προσδιοριστούν, άμεσα ή έμμεσα, τα υποκείμενα των δεδομένων. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ίδιου νόμου, η επεξεργασία και κατά συνέπεια η ανάρτηση, η αποθήκευση σε ψηφιακά μέσα (πχ αναμνηστικού τύπου φωτογραφίες, βίντεο και δραστηριότητες της σχολικής ζωής) δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον όταν το υποκείμενο των δεδομένων (οι κηδεμόνες των μαθητριών-μαθητών) έχει δώσει τη συγκατάθεσή του. 
  1. Δεν επιτρέπεται η χρήση – λειτουργία καμερών ασφαλείας στους σχολικούς χώρους κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, σύμφωνα και με την υπ’ αρ. Γ/ΕΞ/2274/31.3.2011 (ΦΕΚ 548/τ. Β΄/7-4-2011) οδηγία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ειδικότερα το άρθρο 18, παρ. 2, που ορίζει επιπλέον ότι οι ώρες λειτουργίας του συστήματος θα πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια σε σχετικές ενημερωτικές πινακίδες έτσι ώστε να γνωρίζουν όλοι οι μαθητές και φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας ότι κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στο σχολείο δεν παρακολουθούνται.

Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ α ΤΑΞΗΣ

1ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τ.Κ. : 15235
Τηλ: 210 8048107 – 8048177 – 8048546
Fax: 210 8045794
http://1gym-vriliss.att.sch.grΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΑ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,
Η επικοινωνία, η ανταλλαγή απόψεων και η διαρκής συνεργασία μεταξύ Διεύθυνσης, Διδασκόντων και Γονέων θέτουν τις βάσεις για την ακαδημαϊκή εξέλιξη και την πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών μας.
 Στο πλαίσιο αυτό, σας προσκαλούμε σε συνάντηση με τη Διεύθυνση του 1ΟΥ Γυμνασίου Βριλησσίων στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου μας τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018.
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί από 19:30μμ έως 20:30μμ. Χρόνος προσέλευσης από 19:15 έως 19:30.
Η σπουδαιότητα των θεμάτων και το κοινό ενδιαφέρον μας για την πρόοδο των παιδιών μας καθιστούν την παρουσία σας απαραίτητη.
Από τη Διεύθυνση

 


Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018

ΛΗΞΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Με το κλείσιμο της σχολικής χρονιάς 2017-18, αποχώρησε από το Σύλλογο μας λόγω αποφοίτησης του γιου της η κ. Ελπίδα Γκιωνάκη. Την ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά της στο σχολείο και ευχόμαστε καλή συνέχεια και καλή πρόοδο στο Λύκειο. 


Ύστερα από την παραπάνω αλλαγή το Δ.Σ. των Γονέων και Κηδεμόνων διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόεδρος: Γούβαλη - Μοσχόβου Λίλιαν 
Αντιπρόεδρος: Τέγος Θωμάς 
Γραμματέας: Αρβανίτης Παύλος
Ταμίας: Πάσσου Νίκη 
Μέλη: Ευσταθίου Συμώνη 
           Κοκκίνης Ιωάννης
           

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας αλλά και να ενημερώνεστε για όλες τις δράσεις του Συλλόγου με τους παρακάτω τρόπους:


·       μέσω του blog: http://syllogos-gk-1gv.blogspot.gr/

·       μέσω facebook: http://www.facebook.com/Sg1oGymnasioVrilissia

·       μέσω του πίνακα ανακοινώσεων του Συλλόγου στο σχολείο

Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2018

ΑΓΙΑΣΜΟΣ

ΑΓΙΑΣΜΟΣ  
ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2018 - 2019
 
Την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 08:15 θα τελεστεί στο  1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων  ο Αγιασμός για την έναρξη του σχολικού έτους 2018 - 2019.
Ώρα προσέλευσης μαθητών: 08:05.
Αμέσως μετά οι μαθητές θα παραλάβουν βιβλία και πρόγραμμα. 
Παρακαλούνται οι μαθητές να έχουν μαζί τις τσάντες τους.
 
 Ευχές για καλή και δημιουργική χρονιά.
 
Από τη Διεύθυνση